معرفي دانشکده داروسازي معرفي دانشکده داروسازي

 

تاريخچه
دانشکده داروسازي کرمانشاه در سال 1381 تاسيس و از سال تحصيلي 1383-1382 شروع به فعاليت و پذيرش دانشجو کرد.هم اکنون رياست دانشکده برعهده دکتر بابک غلامين مي باشد.در حال حاضر دانشکده با 4 گروه آموزشي مصوب فارماسيوتيکس، شيمي دارويي،فارماکولوژي،سم شناسي وخدمات دارويي و فارماکوگنوزي و بيوتکنولوژي در حال فعاليت مي باشد.اين دانشکده داراي 8 نفر عضو هيات علمي بوده که در حال انجام به فعاليت مي باشند.
 
آدرس دانشکده:
 
کرمانشاه- بلوار شهيد شيرودي –خيابان دانشگاه  -بلوار پرستار - کد پستي 6734667149 - صندوق پستي 1673-67145
 
تلفن هاي دانشکده: 4276480 و 4276484 -0831
 
نمابر دانشکده: 4276493 -0831
 
    بازگشت