اخبار اخبار

کسب رتبه برتر ارزيابي وب سايت کتابخانه هاي مرکزي کشور
کسب رتبه برتر ارزيابي وب سايت کتابخانه هاي مرکزي کشور در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه هيات علمي برگزار شد
کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه هيات علمي برگزار شد در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجموعه pathway studio
دسترسي آزمايشي به مجموعه pathway studio در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجموعه انتشارات Ebsco
دسترسي آزمايشي به مجموعه انتشارات Ebsco در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر nature
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر nature در مورد بیشتر بخوانید »
مهارت ارتباط شفاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
مهارت ارتباط شفاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه مهارت ارتباط شفاهي کتابداران
کارگاه مهارت ارتباط شفاهي کتابداران در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجلات thieme
دسترسي آزمايشي به مجلات thieme در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Thieme
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Thieme در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه آموزشي علم سنجي
کارگاه آموزشي علم سنجي در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 20 - 11 از 122 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 13