اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه منبع ياب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي رونمايي شد

 

سامانه منبع ياب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي رونمايي شد

 

با رونمايي از سامانه جديد منبع‌ياب که توسط مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت راه اندازي شده کليه پژوهشگران مي‌توانند کليه اطلاعات مربوط به يک منبع اطلاعات ( مجله، کتاب، گايدلاين و ..)  از جمله عنوان، ISSN، ISBN، ناشر، Journal Metrics،، ISI Rankings، Scopus Rankings، طبقه موضوعي، IF، IF Quartile، CiteScoreو H-Index در پايگاههاي اطلاعاتي مانند ISI، Scopus، Embase، Pubmedو ... به صورت يکجا دست پيدا کنيد.آدرس آن rsf.research.ac.irمي‌باشد. همچنين از بخش کتابخانه ديجيتال، در سايت دانشگاه قسمت databaseبه آدرس http://lib.kums.ac.ir/databasesو با کليک بر روي لوگوي سامانه منبع‌ياب مي‌توانيد به اين سامانه وارد شويد.

 

 


نظر
لینک مطلب :