کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‌ زاده‌ ره‍ق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
پ‍رن‍دی‍ن‌، رض‍ا
ش‍ی‍رزادی‌ ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ه‍وش‍ی‍ار، آذی‍ن‌
ن‍ب‍ی‌ ی‍ار، ح‍م‍ی‍د
ح‍اج‍ی‌ م‍رادی‌، م‍ه‍ن‍از
م‍م‍ت‍ازف‍ر، داوود
چ‍ق‍ازردی‌، ش‍اه‍رخ‌
ش‍ه‍دی‌ پ‍ور، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رزان‍ه‌
ک‍رم‍ی‌، اف‍روزه‌
م‍رادی‌، ش‍ه‍رام‌
ک‍اظم‍ی‌، ج‍اب‍ر
ن‍وروزی‌، س‍ی‍روس‌
رام‍ش‌، رام‍ح‍م‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ام‍ی‍د
ح‍ج‍ت‍ی‌ ت‍ب‍ار، س‍ارا
ف‍رآت‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای مورتالیتی و کیفیت زندگی در بیماران با درگیری ۳ رگ کرونری و نارسایی شدید بطنی در گروه تحت درمان با GBAC و درمان دارویی
چقازردی ، شاهرخ ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۵۹۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عنوان اتیولوژیک کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی بیماران بستری در UCI بیمارستان امام خمینی ( ره )طی ۵ سال اخیر( سال های ۸۸ تا۹۲ ) در کرمانشاه
پرندین ، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۲۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیر بالینی بیماری کلیه مولتی سیستیک دیس پلاستیک در کودکان بین سال های ۱۳۷۷ و۱۳۹۱
عباسی ، الهه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد اپیدیدمیوارکیت بروسلایی بستری شده در بیماستان امام رضا(ع )طی ۵ سال گذشته ( ۱۳۸۸-۹۲)
کاظمی ، جابر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۳۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین میزان استرس ، راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد مراجعه کننده به بیمارستان امام علی ( ره )کرمانشاه
مرادی ، شهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۳۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع ایسکمی بدون علامت در بیماران دیالیزی بیمارستان امام رضا(ع )در سال ۹۳ - ۹۲و ارتباط با عوامل خطر سازبیماری قلبی
حاجی مرادی ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیر بالینی و پاسخ به درمان اختلال ترومبوسیتوز اساسی در بیماران مراجعه کننده کلینیک بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا(ع )و کلینیک مهدیه شهرستان کرمانشاه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳
فتحی ، فریدون ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج درمانی و عوارض جراحی بای پس عروق کرونر به دو روش استفاده از پمپ قلبی ریوی و بدون آن
فرآتی کاشانی ، مهدی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بازتوانی و عملکرد بطن چپ و ظرفیت عملکردی بیماران با تعویض دریچه قلب
کرمی ، افروزه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی عصاره گل سرخ در درمان اختلالات جنسی ناشی از مصرف مهارکننده های باز جذب سروتونین در زنان مبتلا به اختلال افسردگی
حجتی تبار، سارا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفی عوامل موثر بر خروج بیماران از روان درمانی در شهر کرمانشاه
شهدی پور، نیلوفر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری ایندومتاسین و ایبوپروفن به وسیله طیف سنجی فلورسانس و siV-VU و روش های کمومتریکس و مقایسه با روش CLPH
نبی یار، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آگاهی ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی از صدمات دندانی در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳
رامش ، رامحمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده دندانپزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر داروی فلوکستین در بهبود عملکرد روانی حرکتی بیماران مبتلا به استروک
اسماعیلی ، امید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رویکردهای مطالعه و ارتباط آن با انگیزش و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۳
گل محمدی ، فرزانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه درمان طبی بای پس عروق کرونر و آنژیوپلاستی در بیماران با تنگی شریان کرونراصلی چپ و پیگیری بقای یک ساله بیماران
یوسف زاده رهقی ، مجتبی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج بالینی بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر باتکیه بر بروز ECAM با فوکوس بر انواع استنت
نوروزی ، سیروس ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج برداشتن چین ناخن با استفاده از لیزر کربن دی اکسید در ناخن فرو رفته در بافت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه حاج دایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳
ممتازفر، داوود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین D و اینترلوکین ۶ در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا( ع )
هوشیار، آذین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی عصاره گل سرخ در درمان اختلالات جنسی ناشی از مصرف مهارکننده های باز جذب سروتونین در مردان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
شیرزادی فر، مهدی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9