کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
ج‍اودان‌ ن‍ژاد، م‍خ‍ت‍ار
آق‍اب‍اب‍اق‍ره‌ب‍اغ‌، وح‍ی‍ده‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، س‍ح‍ر
ص‍اب‍ری‌، م‍ن‍ص‍ور
رش‍ی‍دی‌، طاه‍ره‌
ان‍ع‍ام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ح‍م‍ودی‌، س‍ارا
ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، زه‍را
ان‍دی‍ش‍ه‌، س‍ج‍اد
لاری‌، آرزو
زاه‍دی‌، ع‍طی‍ه‌
اس‍ع‍دی‌، ن‍س‍ی‍م‌
ش‍اه‍م‍رادی‌، ک‍اوه‌
ح‍ی‍دری‌ پ‍ور،اک‍ب‍ر
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ف‍ی‍ض‌ م‍ه‍دوی‌، م‍ری‍م‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
 
ناشر:
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
س‍اوالان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل خلاصه دروس پرستاری کارشناسی به کارشناسی ارشد
تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع کوتاه قدی و کمبود هورمون رشد در بیماران تالاسمی ماژور کرمانشاه ۱۳۸۹
شاهمرادی ، کاوه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نظام مدیریت تهیه و تدارک دارو در بیمارستان های آموزشی کرمانشاه در سال ۸۹-۹۰
آقاباباقره باغ ، وحیده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات ۲(- ۴ -فلوروفنیل N--)نیتروفنیل استامید با اثرات بالقوه ضد سرطان
اندیشه ، سجاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۶۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی داروی جمسیتابین و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و جذب خوراکی آن در مدل ساک روده ای موش صحرایی
فتحی ، سحر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۶۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت حسگر پتانسیومتری جدید و انتخابی برای اندازه گیری آتورواستاتین در فرمولاسیون های دارویی رایج درایران
اسعدی ، نسیم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی اثر گیرنده های موسکارینی مرکزی براختلالات یادگیری و حافظه ناشی از کیندلینگ القا شده توسط پنتیلن تترازول در دوران پیش از تولد در موش صحرایی نر
محمودی ، سارا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات تجویز محلول KIG بر روی سطوح مارکرهای PNB orp.tN و PRC-sH در بیماران مبتلا به نارسایی حاد قلبی
انعامی ، ابوالفضل ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۶۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع بیماریهای قلبی در دوران حاملگی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام رضا در سالهای ۸۴-۸۸
زاهدی ، عطیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان بستری شده در بخش UCIN بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال ۸۹-۹۰
سهرابی ، محمدعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنگ )sunilloc nogopogarT( بر روی زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی نر
عباس آبادی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و ارزیابی مشتقات N- آریل داروی مدافینیل بر سطح هوشیاری موش سوری آلبینو
لاری ، آرزو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات ضد رگ زایی عصاره گرده نخل )nellop mlap(
رشیدی ، طاهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
گنجی ، حمزه ؛  [تهران ] ساوالان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر تولترودین و دیلتیازم در درمان مثانه بیش فعال پس از پروستاتکتومی
حیدری پور،اکبر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
استخراج فاز جامد داروی متاپروترنول از پلاسما با استفاده از پلیمرهای قالب ملکولی و اندازه گیری ولتامتری آن توسط الکترودهای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی
کرمیان ، احسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عملکرد دیاستولیک بطن چپ در بیماران DAC قبل و بعد ازICP
جاودان نژاد، مختار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیان شنگ بر تغییرات آنزیمی و نیتریک اکساید ناشی از اتانول در کبد موش صحرایی نر
فیض مهدوی ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه اساسی مدرن
صابری ، منصور ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ص ۱۲۹‌ت‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9