کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍وس‍ف‌ زاده‌ ره‍ق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‌ زاده‌ ره‍ق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه درمان طبی بای پس عروق کرونر و آنژیوپلاستی در بیماران با تنگی شریان کرونراصلی چپ و پیگیری بقای یک ساله بیماران
یوسف زاده رهقی ، مجتبی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک