کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ن‍وت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ن‍وت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الفبای جراحی کتاب اول ، نخها، مش ها، سوزنها، گره ها و بخیه های جراحی
یعقوبی نوتاش ، علی ؛  تهران حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۵۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برش های جراحی
یعقوبی نوتاش ، علی ؛  تهران نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۵۹‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک