کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍زدان‍ف‍ر، آم‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍رس‍وت‍ی‍س‍م‌
ک‍ه‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ی‍زدان‍ف‍ر، آم‍ن‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هیرسوتیسم ( رویش غیر طبیعی مو در زنان )
یزدانفر، آمنه ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۵۵‬,‭‌ی۴۷‍ه‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کهیر و آنژیوادم
یزدانفر، آمنه ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۷۰‬,‭‌ی۴۷‌ک‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک