کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ی‍ب‍ال‍دی‌، م‍ی‍ل‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروس‍ازی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ب‍ال‍دی‌، م‍ی‍ل‍و
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ داروس‍ازان‌ و ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌-دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بیوفارماسی
گیبالدی ، میلو ؛  تبریز انجمن داروسازان و هیئت علمی -دانشجوئی دانشکده داروسازی ، دانشگاه تبریز   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۰۴‬,‭‌گ۸۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک