کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ل‌اف‍ش‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‌اف‍ش‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون
گل افشان ، حبیب اله ؛  شیراز کوشامهر؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭‌گ۴۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی آزمایشگاهی ۱[ یک :]اصول کار و منابع خطا در آنالیزرهای هماتولوژی (سل کانترها)
ملکی ، علی ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌م۷۶۳‍ه‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک