کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‍ن‌، ج‍ان‌ ه‍رب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‌، ج‍ان‌ ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
ک‍ل‍م‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ دان‍ش‍ج‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  تهران کتابفروشی دانشجو   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‌ص‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک