کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ره‌ ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ س‍روگ‍ردن‌
گ‍ره‌ ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍ی‌
 
پدیدآور:
زم‍ان‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
توده های گردنی بررسی موارد توده های گردنی عمل شده در بیمارستانهای شهدا و امام خمینی کرمانشاه درسالهای ۱۳۷۱-۱۳۷۳
زمانیان ، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
علل لنفادنوپاتی سرویکال در گروه سنی اطفال در کودکان جراحی شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال ۱۳۶۹ تا۱۳۷۳
کریمی ، خشایار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک