کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ س‍والات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (۲)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ س‍والات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (۲)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات امتحانات سراسری جامع انترنی و دستیاری پزشکی ، ۲۵۰۰[ دوهزاروپانصد ]سوال همراه با پاسخ
کمیته سوالات پزشکی (۲)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک