کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ س‍ازگ‍اری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ اص‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ س‍ازگ‍اری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ اص‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کمپلکس اصلی سازگاری بافتی وبیماریهای خودایمنی
ایزدی ، بابک ؛  علوم پزشکی شیراز پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک