کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ - ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۱[ یک )]اپراتوری مقدماتی
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه شخصی ۲[ دو )]اپراتوری پیشرفته
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی کامپیوتر
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک ۶ =6 cisaB lausiV
دیتل ، هاروی ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک