کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍م‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ره‌ ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در فارماکولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
علل لنفادنوپاتی سرویکال در گروه سنی اطفال در کودکان جراحی شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال ۱۳۶۹ تا۱۳۷۳
کریمی ، خشایار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک