کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، دی‍وی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
ن‍ارس‍ای‍ی‌ اخ‍ت‍ق‍ان‍ی‌ ق‍ل‍ب‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، دی‍وی‍س‌
گ‍ی‍ب‍ز، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جراحی کریستوفر، سوختگی
کریستوفر، دیویس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای نارسایی قلب
گیبز، کریستوفر ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۷۰‬,‭‌گ۸۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک