کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، دان‍ی‍ل‌ ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، دان‍ی‍ل‌ ج‍ان‌
 
ناشر:
ب‍ش‍ری‌
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
کانینگهام ، دانیل جان ؛  تهران بشری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ک۳۲۲آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کانینگهام
کانینگهام ، دانیل جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ک۳۲۲‌ک‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک