کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ام‍ران‌، س‍اس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
زخ‍م‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ک‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ران‌، س‍اس‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تازه های آسم در بزرگسالان
کامران ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه میکروب هلیکوباکتر پیلوری با زخمهای پپتیک خونریزی دهنده و غیرخونریزی دهنده در ۱۵۰بیمار( بیمارستان امام خمینی کرمانشاه )
کامران ، ساسان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک