کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍ق‍ازردی‌، ش‍اه‍رخ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
چ‍ق‍ازردی‌، ش‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای مورتالیتی و کیفیت زندگی در بیماران با درگیری ۳ رگ کرونری و نارسایی شدید بطنی در گروه تحت درمان با GBAC و درمان دارویی
چقازردی ، شاهرخ ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۵۹۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک