کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
دی‍ب‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍ر
پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
ی‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیت ها
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۵۹۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیتها
پژومند، عبدالکریم ؛  یاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان :مسمومیت ها
پژومند، عبدالکریم ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده طب قانونی
دیبائی ، امیر ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۳۲‬,‭د۸۹۹‌چ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک