کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ورف‍ه‍ی‍م‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
پ‍ورف‍ه‍ی‍م‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مروری برارتباط بین آسم برونشیال ورفلوی گاستروازوفاژیال
پورفهیمی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک