کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ی‍اری‌ زن‍ور، ن‍وی‍د
وی‍ل‍س‍ون‌، راب‍رت‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
ع‍ظی‍م‍ی‌ک‍ی‍ا، ع‍ب‍اس‌
آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
م‍ح‍م‍دزاده‌ ب‍ی‍ان‍چ‍ول‍ی‌، اک‍ب‍ر
پ‍ول‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آل‍ن‌
ب‍ن‍درچ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ن‍ش‍ر ی‍اد
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍لال‍ه‌
آی‍ن‍ه‌
ح‍ی‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
اش‍ارت‌
م‍طب‍وع‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ س‍والات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (۲)
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمون پزشکی ۱۰۰[ یکصد ]سوال تنفس
نصیری طوسی ، محسن ؛  [تهران ] حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ن۴۷۲آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ، خودآزمایی علوم پایه ( دویست = ۲۰۰سوال چهار جوابی از مباحث جامع پزشکی و پاسخ آن )
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران موسسه انتشارات سلاله   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ناگشوده هایی از طب اطفال :پاسخ به سئوالات متعدد و گوناگونی که در بخش های اطفال ...مطرح می گردد
پولین ، ریچارد آلن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی پزشکی دوره جدید سوالات نهمین دوره پره انترنی ( یازدهمین دوره دستیاری ) و دهمین دوره پره انترنی همراه با پاسخ تشریحی
خاقانی ، محسن ؛  نشر یاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۷۳‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمایی < ۳[ >سه < :]۲۰۰[ >دویست ]سوال چهار جوابی از مباحث جامع پزشکی با انضمام پاسخهای تشریحی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
بندرچی ، علی اصغر ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ب۶۹۷‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲ )از ویلسون ، ویلیامز، راهنمای شرکت در امتحانات رزیدنتی ، پره انترنی کارشناسی ارشد مامایی ، امتحانات فینال کارشناسی مامایی
ویلسون ، رابرت ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۴۲‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تفکیکی یازده دوره امتحان جامع علوم پایه
علی یاری زنور، نوید ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ی۱۵‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پزشکی با پرسش و پاسخ ، بیماریهای اطفال
آقاحسین فینی ، مهدی ؛  تهران نشر پاشا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭آ۶۴۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سری تستهای موضوعی آزمون پره انترنی و دستیاری
عظیمی کیا، عباس ؛  رسالت قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ع۷۲۵‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها به همراه سوالات پره انترنی و رزیدنتی
کاراندیش ، سعید ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :گوارش ، غدد، کلیه ، اورولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :اطفال
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :جراحی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :زنان ، مامایی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵ز‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :عفونی ، اعصاب ، روان
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ع‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات جامع پزشکی ( ۲ )پاسخ توضیحی به ۲۰۵[ دویست و پنج ]سئوال امتحان دستیاری و پره انترنی اسفند ماه ۷۳
احمدی جزی ، کامران ؛  [تهران ] موسسه علمی ، فرهنگی و انتشاراتی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات امتحانات سراسری جامع انترنی و دستیاری پزشکی ، ۲۵۰۰[ دوهزاروپانصد ]سوال همراه با پاسخ
کمیته سوالات پزشکی (۲)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :گوش ، حلق و بینی ، پوست ، چشم
سلیمان پناه ، احمد ؛  [تهران ] آینه کتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :قلب ، ریه ، خون
سلیمان پناه ، احمد ؛  [تهران ] آینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات پره انترنی اسفند ۷۳ همراه با پاسخهای تشریحی ( موضوعی )
محمدزاده بیانچولی ، اکبر ؛  زنجان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۴۶‌س‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9