کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - آم‍وزش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
[saL ehTtد .لست ]
تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۸‬,‭‌ل۴۴۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک