کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
م‍وس‍وی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ال‍س‍ادات‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌؛آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آس‍م‍ان‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
چ‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی و جراحی :تداوم سلامت و نیازهای بهداشتی - فرایند پرستاری ...
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر :تداوم سلامت و نیازهای بهداشتی ، ارزشیابی سلامت بیمار، تعادل و اختلالات آب و الکترولیت ها
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های پرستاری بالینی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  شهرآب   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پرستاری بالینی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های پرستاری بالینی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  آسمان   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پرستاری بالینی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  تهران شهرآب ؛آینده سازان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های پرستاری بالینی
تهران چامعه نگر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭ر۸۲۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک