کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک