کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وه‍اب‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
وه‍اب‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
 
ناشر:
ع‌. وه‍اب‍زاده‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی تجربی انسان
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  تهران ع . وهابزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭و۸۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی موازنه اسید و باز
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭و۸۲۵‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک