کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ات‍ن‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌ ک‍ی‍ن‍گ‌
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در میکرب شناسی تشخیصی
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭و۵۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت زن و کودک
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭و۵۹۱‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول تندرستی و شناخت بیماریها
هاتن ، سمیوئل کینگ ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۱۴۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زیست شناسی
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک