کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وای‍ن‍ر، ه‍وارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وای‍ن‍ر، ه‍وارد
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
واینر، هوارد ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نورولوژی بالینی ، جهت استفاده دانشجویان ، انترن ها، رزیدنت ها و پزشکان
واینر، هوارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌م‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی برای دانشجویان پزشکی و دستیاران
واینر، هوارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک