کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ - روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭.‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده ( متن کامل )
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲خ‌/،۵/،۴۳۰‬,‭.‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک