کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وروب‍ی‍ن‌، د .اف‌۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ه‍وروب‍ی‍ن‌، د .اف‌۰
 
ناشر:
م‍ی‍ر [گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و مبانی کنترل
هوروبین ، د .اف ۰ ؛  میر [گوتنبرگ ]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک