کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ف‍اری‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
گ‍روه‌ آم‍وزش‌ ، وی‍رث‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی حفاری
هنرمند ابراهیمی ، عیسی ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک