کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ش‍م‌(روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
رش‍د ک‍ودک‍ان‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍ت‌
اس‍ت‍و، ه‍ری‍ت‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌( ب‍ی‍چ‍ر)
ل‍رن‍ر، ه‍ری‍ت‌
گ‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ری‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رچ‍ش‍م‍ه‌
ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
آی‍ی‍ژ
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیمارستان جان هاپکینز، اصول تشخیص و درمان بیماریهای کودکان هاریت ، دوزهای دارویی ، هماهنگ شده با داروهای ژنریک ایران
هریت ؛  فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلبه عمو تم
استو، هریت الیزابت ( بیچر) ؛  تهران کتابهای پرستو   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای چگونگی رشد کودک از دو تا سه سالگی
گریفی ، هریت ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۴۱۲ر‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای چگونگی رشد کودک از یک تا دو سالگی
گریفی ، هریت ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۴۱۲ر‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رقص خشم :راهنمای زنان برای تغییر الگوهای روابط عاطفی
لرنر، هریت ؛  تهران نشرچشمه   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک