کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وی‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ای‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم روان پرستاری
نویدیان ، علی ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۸۳۲‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی :راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی
نویدیان ، علی ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مداخله آموزشی - حمایتی بر رضایت و واکنش های روانشناختی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های UCI مرکز ترومای خاتم الانبیاء(ص )زاهدان سال ۱۳۹۴
پایان ، حسینعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۱۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک