کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وزاد - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌ - ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وزاد - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌ - ه‍م‍دان‌
 
پدیدآور:
پ‍ورج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اندازه های نوزادان ترم - از نظر قد ایستاده ، قد نشسته ، وزن و دور سر، در همدان
پورجعفری ، حمید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌پ۶۳۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک