کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ گ‍ردن‌ رح‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ گ‍ردن‌ رح‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ گ‍ردن‌ رح‍م‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌ زاد، م‍ژگ‍ان‌
ع‍لائ‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماران مبتلا به کانسر سرویکس که در مرکزآموزشی درمانی معتضدی تحت عمل جراحی ورتهایم قرارگرفته اند
علائی ، کتایون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۲۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دقت پاپ اسمیر نرمال با راندوم بیوپسی سرویکس در ۶۲ بیمارمشکوک
همایونی زاد، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل موارد عدم کفایت پاپ اسمیر در بین یک هزار نمونه ارجاعی به آزمایشگاه کلینیک ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رحیمی ، سیامک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک