کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌
م‍لان‍وم‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ه‍ول‍ت‌، ت‍ی‍م‌ ا.
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد ملانوم بدخیم در مراکزآموزشی درمانی کرمانشاه طی سال های ۷۱-۷۵
نوروزی ، محمدمهدی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای دیابت
هولت ، تیم ا. ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۸۱۰‬,‭‍ه۸۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک