کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ه‍دای‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ، بیماریهای کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خس خس سینه gnizeehW ( (و تشخیص های افتراقی آن در کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۵۸۹‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک