کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ف‍روب‍لاس‍ت‍وم‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍روب‍لاس‍ت‍وم‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ف‍روب‍لاس‍ت‍وم‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍اک‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد تومور ویلمز مراجعه کننده به بیمارستان چهارمین شهید محراب درخلال سال های ۷۰-۷۴
نهائی ، مینا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۶۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مواردی از تومور ویلمز که از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۴ در بیمارستان امیرکبیر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
خاکی ، فرزانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد تومور ویلمز دو طرفه
مرتضائی ، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک