کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ک‍ت‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
 
پدیدآور:
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی سسیل ، بیماریهای کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانکراس
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران نشر کتب دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌س۵۲۹ط‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک