کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ن‍ش‍ر ف‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ن‍ش‍ر ف‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای دستگاه تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نشر علوم پزشکی ؛ نشر فراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک