کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
دان‍ی‍ل‍ز، وی‍ک‍ت‍ور
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۸۳۸[ >هشتصدوسی وهشت ]نکته بالینی در :بیماریهای زنان ، زایمان و نازایی
تبریز نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۵۸۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، چگونگی تشخیص ، راههای سرایت ، روشهای پیشگیری و سایر اطلاعات مفید در باره این بیماری
دانیلز، ویکتور ؛  [تبریز] نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک