کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آش‍پ‍زی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
 
ناشر:
م‍ب‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌؛ اح‍س‍ن‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشپزی سارینا
نجفی ، بتول ؛  تهران ؛ قم مبین اندیشه ؛ احسن الحدیث   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک