کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍اص‍ری‌ م‍ن‍ش‌، ال‍ه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اص‍ری‌ م‍ن‍ش‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوع آریتمی بدنبال اعمال جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه
ناصری منش ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک