کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍اب‍اروری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍اب‍اروری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ت‍خ‍م‍دان‌ چ‍ن‍د ک‍ی‍س‍ت‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
زن‍گ‍ن‍ه‌، م‍ری‍م‌
اح‍م‍دی‌، ف‍رزام‌
دارای‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
خ‍ال‍دی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ت‍ان‍ی‍ا
ج‍م‍ال‌ ش‍ری‍ف‌، م‍ه‍ن‍از
ت‍دی‍ن‌، م‍ه‍رن‍از
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج هیسترو سالپینگوگرافی و لاپارسکوپی در بیماران نازایی بیمارستان معتضدی از سال ۱۳۷۰ تا شهریور۱۳۷۴
احمدی ، فرزام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج بیوپسی اندومتر در مراجعین به بیمارستان معتضدی کرمانشاه به علت نازایی طی سال های ۷۴-۷۳
زنگنه ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دو روش درمان با کلومیفن وGMH ، دربیماران به روش IUI از نظر ابتلا به سندرم هیپراستیمولیشن از مهر ۷۴ لغایت مهر ۷۶ در بیمارستان معتضدی
جمال شریف ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط نارسایی فازلوتئال با مصرف داروی کلومیفن سیترات در بیماران نازایی که در مرکز آموزشی درمانی معتضدی در سال ۱۳۷۵ با این دارو تحریک تخمک گذاری شده اند
دارایی نیا، طاهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیامدهای حاملگی در استفاده از داروهای تحریک تخمک گذاری در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی معتضدی از مهر ۷۴ لغایت مهر۷۷
خالدی ، ضیاءالدین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی و پیگیری دو ساله بیماران تحت عمل جراحی توبوپلاستی در مرکز آموزشی - درمانی معتضدی از سال ۱۳۷۰-۱۳۷۵
امینی ، تانیا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۷۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع تخمدان پلی کیستیک در نازایی از طریق لاپاراسکوپی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال های ۷۷/۷۶
تدین ، مهرناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک