کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
آذر ب‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس باکتریها و انگلهای پاتوژن
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۷‬,‭‌ن۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دنیای میکروبها( میکروبیولوژی )
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۲۵۲د‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دنیای میکروبها( میکروبیولوژی )
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۲۵۲د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران آذر باد   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک