کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍چ‍ل‌، راس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍چ‍ل‌، راس‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
میچل ، راس ؛  تهران نشر مینا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌م۹۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
میچل ، راس ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌م۹۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک