کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ر لاش‍اری‌، ژی‍لا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
وان‍گ‌، دان‍ا
م‍ی‍ر لاش‍اری‌، ژی‍لا
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری کودکان :کودک بیمار
میر لاشاری ، ژیلا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌م۹۵۸‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ونگ :درسنامه پرستاری کودکان ۲۰۱۵
وانگ ، دانا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭و۳۳۳د‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک