کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ک‍ان‍ل‌، ادوی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ک‍ان‍ل‌، ادوی‍ن‍ا
 
ناشر:
م‍طب‍وع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای داخلی جراحی NR-XELCN
مکانل ، ادوینا ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۷۳۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک