کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ک‌ لارن‌، دون‍ال‍د اس‍ت‍ی‍وارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ لارن‌، دون‍ال‍د اس‍ت‍ی‍وارت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و سوء تغذیه
مک لارن ، دونالد استیوارت ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷۴۱‌ت‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک